fbpx

Edukativni centar Avalon

Škola stranih jezika Novi Sad, Kać, Šid, Bački Petrovac

Usluge prevodjenja- pisani tekst, simultano i konsekutivno

 Cena usluge prevodjenja zavisi od kombinacije jezika, vrste i kompleksnosti teksta namenjenog prevodjenju, kao i od roka isporuke.

Osnova za obračun pisanog prevoda je autorska stranica (1800 karaktera, računajući prazna mesta), linija prevedenog teksta (55 karaktera, racunajuci i prazna mesta) ili reč prevedenog teksta. Kod usmenog prevodjenja najmanja obračunska jedinica je 1 sat. Usluge se obračunavaju prema vazećem cenovniku u trenutku narudzbe. Kod većih narudzbi dajemo odgovarajući popust.

 

U cenu pisanog prevoda ukljuceno je:

Pronalazenje i izbor odgovarajuće terminologije, usaglašavanje sa naručiocem prevoda stručnih pojmova koji se pojavljuju u prevodu i terminologije koju koristi naručilac, prevod, pisanje teksta u odredjenom programu za obradu teksta ili upisivanje u već postojeću izvornu datoteku, te konačna provera i lektura teksta.

Kod konsekutivnog i simultanog prevodjenja računa se vreme provedeno kod naručioca od trenutka javljanja do zavrsetka pregovora (konferencije), bez obzira na to koliko je vremena prevodilac efektivno prevodio.

Na osnovu dostavljenog teksta namenjenog prevodjenju vrlo rado ćemo Vam u najkraćem roku odgovoriti ponudom sa tačno definisanom cenom.

 Translation Services – Written, Simultaneous, and Consecutive Translations

The price of our translation services depends upon the language(s) is question, the type and complexity of the material to be translated and the timeframe for the completion of the project.

For calculation purposes, 1,800 characters (including spaces) is considered one translated page of written text; one line 55 characters (including spaces) or word of translated text.  Oral translations are calculated on an hourly basis.  Costs are calculated according to prices at the time an order is placed.  For larger orders, an appropriate discount is included.

 

The Price of a Written Translation Includes:

The selection of proper terminology, consultation with clients about the translation(s) of industry-specific terms, translation, creating the translation using a particular word processing program or adding the text to an existing source database, and final editing and proofreading.

In cases of consecutive and simultaneous translation, time is calculated from the moment a translator arrives until the end of the event in question (a conference), regardless of the amount of time a translator spent translating.

Based upon the text(s) to be translated, we will gladly offer you a precisely defined price as quickly as possible.