Tiger Cubs

 

 

Nakon kraćeg većanja i više različitih predloga, grupica koju čine Jovana, Aleksa i Stefan odlučila je da se zovu Tigrovi. Naši mali Tigrovi uopšte nisu opasni, osim kada je engleski u pitanju, tada naoštre svoje kandžice i krenu da uče, čitaju, recituju i pričaju.

Do sada smo naučili da se upoznamo, da kažemo da nam je drago kada nekog upoznamo. Naučili smo i neke nove boje, a neke smo već znali. Ponovili smo brojeve, vežbali spelovanje, množinu, a sada i mnogo bolje čitamo, iako idemo tek u treći razred. Pa skoro svi smo treći razred… Jedan Tigrić je tek drugi razred, ali prati ostale bez po muk 😀

Tigrići sada znaju da kažu da nešto nekome pripada, a kada nešto nije istina, onda odlučno koriste odrični oblik. Sada se pripremamo da napravimo porodična stabla, da donesemo slike naše porodice i da ispičamo jedni drugima nešto o njima. Biće tu puno pitanja o mami, tati, baki, deki, braći i sestrama, pa čak i o kućnim ljubimcima.

Tigrićima se sada priključila i Sanja, koja će vredno da radi kako bi ocene u školi bile što bolje.

Pozdrav od Tigrića 🙂