Edukativni centar Avalon

Škola stranih jezika Novi Sad, Kać, Šid, Bački Petrovac

Šta je GRE Test i kako izgleda?

GRE (Graduate Record Exam) je standardizovani test koji je obavezan za upis na većinu fakulteta širom sveta.gre test, avalon, novi sad

Test se polaže na engleskom jeziku i sastoji se od 3 dela: Analytical Writing, Verbal i Quantitative sections.

Analytical Writing

U ovom delu testa meri se sposobnost kandidata da:

 • iznosi složene ideje jasno i efektivno
 • obrazloži ideje sa relevantnim argumentima i primerima
 • preispita tvrdnje i prateće dokaze
 • isprati fokusiranu i konerentnu diskusiju
 • koristi elemente standardnog pisanog engleskog jezika

Ovaj deo testa sastoji se iz dva odvojena, vremenski ograničena pisana zadatka:

 • Analiza zadate teme – Ovaj zadatak procenjuje sposobnost kandidata da kritički razmišlja na zadatu temu iz svakodnevnog života i da jasno izrazi svoje mišljenje u pisanoj formi. Svaka tema iznosi određenu tvrdnju o kojoj se može diskutovati iz različitih perspektiva i koja se može primeniti u brojnim situacijama pod raznim uslovima. Tvrdnja je praćena određenim setom instrukcija koje specifiraju šta se tačno od kandidata zahteva u odgovoru na temu.
 • Analiza zadatog argumenta – Ovaj zadatak procenjuje sposobnost kandidata da razume, analizira i procenjuje argumente i jasno izloži svoju procenu u pisanoj formi. Zadatak je dat u vidu kratkog teksta u kojem autor donosi odluku o daljem delovanju ili interpretira neku situaciju iznoseći tvrdnje potkrepljene određenima argumentima i dokazima. Od kandidata se očekuje da prema zadatim instrukcijama proceni logičku ispravnost autorove odluke tako što će kritički ispitati autorov način razmišljanja i upotrebu dokaza

Verbal Section (Razumevanje teksta, poznavanje vokabulara i sposobnost kritičkog razmišljanja)

U ovom delu testa meri se sposobnost kandidata da:

 • Analizira tekst i izvlači zaključke na osnovu datog teksta; da zaključuje na osnovu nepotpunih informacija; prepozna način razmišljanja, stavove i pretpostavke autora; da razume i tumači značenje teksta kroz više nivoa, kao što su bukvalno, preneseno značenje ili namera autora.
 • Odabere ključne delove teksta; razlikuje bitne od manje bitnih delova; sumira tekst; razume strukturu teksta
 • Poznaje značenje reči, rečenica i teksta u celini; razume vezu između reči i pojmova

Ovaj deo testa sastoji se iz tri vrste pitanja:

 • Razumevanje pročitanog teksta – pitanja sa više pouđenih odgovora od kojih se bira samo jedan tačan
 • Dopunjavanje teksta – zadatak sadrži tekst koji se sastoji od jedne do pet rečenica sa jednom ili tri praznine. Za svaku prazninu postoje tri ponuđena odgovora ili u slučaju samo jedne praznine postoji pet ponuđenih odgovora
 • Rečenice sa istim značenjem –Zadatak se sastoji od jedne rečenice i šest ponuđenih odgovora. Biraju se dva tačna odgovora koja se uklapaju u značenju zadate rečenice

Quantitative sections (Matematičko rasuđivanje)

U ovom delu testa meri se sposobnost kandidata da:

 • razume, interpretira i analizira matematičke podatke
 • rešava problem koristeći matematičke metode
 • primenjuje osnovne veštine i pojmove iz aritmetike, algebra, geometrije i statističke analize podataka

Za vreme izrade matematičkog dela testa dozvoljeno je korišćenje kalkulatora na ekranu, a u slučaju polaganja testa u pisanom obliku, kalkulator je obezbeđen od strane centra za testiranje.

Matematički deo testa sastoji se iz četiri vrste pitanja:

 • Kvantitativno poređenja matematičkih izraza – zadatak je uporediti izraz A i izraz B a zatim odabrati jednu od četiri tvrdnje koja tačno opisuje njihov odnos.
 • Pitanja sa više ponuđenih odgovora – zadatak je odabrati jedan tačan od pet ponuđenih odgovora.
 • Pitanja sa više ponuđenih odgovora – zadatak je odabrati jedan ili više tačnih odgovora. U pitanju može i ne mora biti nagovešten moguć broj tačnih odgovora
 • Unos numeričkog rešenja – na osnovu datog zadatka izračunati i uneti tačno rešenje u vidu celog ili decimalnog broja ako je ponuđeno samo jedno prazno polje ili u vidu razlomka ako su ponuđena dva odvojena prazna polja.
 • Interpretacija i analiza podataka

Rezultati

-Analitičko pisanje: od 0.0 do 6.0 bodova (mereno u intervalima od 0.5 bodova)

-Razumevanje teksta, poznavanje vokabulara i sposobnost kritičkog razmišljanja: od 130 do 170 bodova (mereno u intervalima od 1 boda)

-Matematičko rasuđivanje od 130 do 170 bodova (mereno u intervalima od 1 boda)

Kod GRE opšteg testa vi sami odlučujete koji rezultat ćete poslati školama. Ako smatrate da niste dali sve od sebe na dan ispita, ne brinite. Možete ponovo izaći na test i poslati samo one rezultate koje želite da škola vidi. Ova mogućnost je deo ScoreSelect opcije koja je dostupna jedino pri polaganju GRE testa. Šta više, GRE opšti test je jedini prijemni test koji dozvoljava da preskčete pitanja u okviru jednog dela, da se vratite u nazad i promenite odgovor i da u okviru jednog dela birate pitanja na koja želite prvo da odgovorite.

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJAVI SE

Prijavite se na željeni kurs klikom na dugme pored