Naš tim

Naši profesorski tim se kontinuirano usavršava u domenu metodologije nastave stranih jezika.

Sanja Mijatović Majin

Sanja je osnivač i direktor  Edukativnog centra Avalon.

Budući da je još od detinjstva pokazivala afinitete prema engleskom jeziku, odlučuje da nastavi srednjoškolsko obrazovanje u Americi. Nakon završene gimnazije Denfeld High School u Minesoti, SAD, upisuje Filozofski fakultet u Novom Sadu, odsek za anglistiku, gde stiče zvanje profesora engleskog jezika i književnosti.

Upravo tu dobija  ideja za osnivanje Edukativnog centra Avalon, koju nakon diplomiranja pretvara u delo.

Nakon osnovnih studija, završila je i master studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Njen master rad bio je iz psiholingvistike- Bilingvalni razvoj fonoloških aspekata u procesu usvajanja engleskog kao stranog jezika-prikaz slučaja (The Bilingual Development of Phonological Aspects in the Process of Acquiring English as a Second Language-A Case Study). Tu stiče zvanje master filolog- anglista.

Predavala je engleski jezik na svim nivoima, a sada je zadužena za pripremu TOEFLIELTS i SAT ispita, kao i usko specijalizovane kurseve iz oblasti medicine i poslovnog engleskog. Takođe je stručni konsultant za bilingvalni produženi boravak u privatnoj osnovnoj školi „Svitac“ u Sremskoj Kamenici.

O kvalitetu njenog rada govori 100% prolaznost njenih učenika na TOEFLIELTS i SAT ispitima.

Peter je izvorni govornik, profesor i prevodilac engleskog jezika sa  petnaestogodišnjim internacionalnim iskustvom.

Iako mu je engleski maternji jezik, Peter tečno govori srpski, češki i nemački jezik. Završio je akademske studije Slavistike na Univerzitetu u Ohaju (University of Ohio State).

Ljubav prema stranim jezicima ga je 1999. godine odvela u Nemačku, gde usavršava nemački jezik i radi kao profesor engleskog i prevodilac u internacionalnoj kompaniji. Zbog želje za daljim usavršavanjem odlazi u Prag, gde stiče međunarodno priznat TEFL sertifikat, međunarodno priznatu kvalifikaciju za predavača engleskog jezika. U Češkoj osniva svoju agenciju Babble On, čija je delatnost pružanje usluga obuke i prevođenja engleskog jezika. Ubrzo ostvaruje zavidnu listu klijenata među kojima su Ministarstvo finansija, Akademija umetnosti u Pragu, Nokia, Microsoft, Global Payments.

Dolazi u Srbiju i pridružuje se Avalon timu gde radi kao profesor i prevodilac engleskog jezika.

Peter M. Luketić

Natalija Tomić

Natalija je diplomirani filolog-germanista, profesor nemačkog jezika i književnosti.

Osnovne studije je završila na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde trenutno pohađa master studije na oseku za germanistiku.

Nakon završenih osnovnih studija, boravi u Nemačkoj, gde radi u nastavi sa decom na ranom uzrastu, usavršava jezik među izvornim govornicima i bliže se upoznaje sa nemačkom kulturom.

U Avalonu radi kao profesor i supervizor nastave za nemački jezik. Predaje nemački jezik na svim nivoima i uzrastima. Zadužena je za izradu planova i programa nemačkog na ranom uzrastu.

Specijalizovana je za pripremu polaganja Međunarodnih ispita na zemljama nemačkog govornog područja.

Leila je diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti.

Pošto je smatrala da profesor jezika mora da provede određeno vreme u zemlji gde se taj jezik govori, provela je duži vremenski period u Americi kako bi usavršila svoje znanje engleskog.

Tokom studija radila je kao prevodilac međunarodnog festivala „Tuzla Wave”, i u prvom multietničkom dečijem kampu u Bosni i Hercegovini, gde je stekla veliko iskustvo u radu sa decom.

Završila kurs art terapije za rad u nastavi sa decom sa traumama.  Iskustvo u radu sa učenicima sa posebim potrebama stekla je kroz saradju sa Centrom za socijalni rad, kao i u Domom za decu bez roditeljskog staranja.

Iza nje je devet godina iskustva u predavanju engleskog jezika u osnovnim i srednjim školama, privatnim školama stranih jezika ( pripreme za FCE, IELTS, CAE, kursevi konverzacije, poslovni engleski ), prevođenju i lektorisanju.

Avalonu se pridružuje kao  profesor engleskog jezika. Radi sa grupama svih nivoa i uzrasta. Prevodi sve vrste tekstova, stručnih i naučnih radova.

Leila Malkić

Dragana Rezač

Dragana je završila Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu i stekla zvanje diplomirani inzenjer agroekonomije.

Radi u Avalonu od 2008. godine kao supervizor, koordinator i organizator nastave. Pored toga, Dragana je lični asistent i desna ruka direktora Edukativnog centra Avalon.

Njenom zaslugom naša škola važi za jednu od najorganizovanijih, sve je besprekorno tačno i spremno.

Uvek je tu za naše polaznike kako bi im na vreme prenela sve potrebne informacije.

Marina je diplomirala Engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i stekla zvanje diplomirani filolog anglista – master.

Posle osnovnih studija provela je pet  meseci u Americi kako bi bolje upoznala kulturu i usavršila znanje engleskog jezika.

Pored engleskoj jezika, veoma je talentovana za muziku. Za vreme studija, pevala je u uiverzitetskom horu. Ljubav prema muzici pomaže joj u radu sa decom.

U Avalonu radi kao profesor engleskog jezika sa grupama različitog uzrasta i nivoa znanja.

Marina Cogoljević

skole jezika