Edukativni centar Avalon

Škola stranih jezika Novi Sad, Kać, Šid, Bački Petrovac

Naučite jezik države blagostanja

Želite da živite u državi gde će se vaš rad i doprinos ceniti? Tražite posao u Skandinaviji? Ili samo želite da obogatite vaše znanje učenjem ovog nama do skoro jedva poznatog jezika?

Norveški jezik pripada grupi severnogermanskih jezika. Govori ga oko 5 miliona ljudi u Norveškoj i još oko milion u drugim skandinavskim zemljama i Severnoj Americi.

Ukoliko imate osnovno znanje engleskog ili nemačkog jezika, lako ćete savladati i norveški. Ono što je posebno interesantno je da ćete uz znanje ovog jezika moći da razumete danski pisani jezik, kao i švedski govorni.

Jezik je ključ

Kad god želite da u nekoj zemlji radite, školujete se, ili provedete tamo malo više vremena, lepše će vam biti ukoliko znate makar osnove datog jezika. Norvežani su u tome čak otišli nešto dalje. Iako se prilično velik deo stanovništva odlično služi engleskim jezikom i rado ga govori, posebno se tretiraju svi doseljenici i gosti koji su savladali bar osnove njihovog maternjeg jezika i pokazali određeno znanje i poštovanje za njihovu kulturu.

Takođe, mada su u odličnim odnosima sa gotovo svim evropskim zemljama, zbog svoje specifične istorije i skorog ulaska u ligu bogatih nacija otkrićem nafte, Norvežani su na već dva referenduma odbili da budu članovi Evropske Unije. Poštuju tuđe, ali izuzetno cene svoje, i to očekuju od svih koji stupaju na njihovo tlo. Danas je nužno položiti A-nivo jezika za boravišnu i radnu dozvolu, B1 je dobar dan intervjua za posao, a Bergentest osnova nostrifikacije visogok obrazovanja.

Šta dobijate završetkom kursa norveškog jezika?

Edukativni centar Avalon nudi učenje norveškog jezika za odrasle i omladinu. Komunikativan pristup tokom kursa se podrazumeva, kao i upoznavanje polaznika sa mnogim dodatnim sredstvima i materijalima kojima mogu obogatiti svoje znanje na samom kursu i van njega.

Prema zajedničkom evropskom okviru (CEFR) za ovladavanje stranim jezicima:

Posle A1 nivoa (do 60 časova) moći ćete da:

 • razumete i produkujete svakodnevne izraze i proste rečenice.
 • predstavite sebe i upoznate druge osobe.
 • postavljate drugim osobama pitanja o tome gde žive, onorway-1179134_1920dakle su i čime se bave i da sami odgovorite na ista.

Posle A2 nivoa (do 60 časova) moći ćete da:

 • razumete složenije rečenice.
 • upotrebljavate izraze i reči u vezi sa porodicom, kupovinom, svojim obrazovanjem i poreklom.
 • razmenjujete jednostavne informacije o uobičajenim stvarima i neposrednim potrebama.

Nakon B1 nivoa (d0 100 časova)  znaćete da :

 • razumete sadržaje vezane za posao, školu, odevanje i  slobodno vreme.
 • se sporazumevate u situacijama u kojima možete da se susretnete prilikom odlaska u Norvešku.
 • bićete sposobani da govorite o nekim doživljajima i izložite svoje stavove o nekoj temi.

Posle B2 nivoa (do 100 šasova) bićete u mogućnosti da:

 • razumete opširnije sadržaje vezane za posao, studije, politiku i slobodno vreme.
 • se sporazumete u većini situacija sa kojima možete da se susretnete prilikom odlaska u Norvešku.
 • detaljnije govorite o iskustvima i doživljajima
 • obrazložite svoje planove i stavove.

Nastava je organizovana u 4 osnovna i 5 eventualna dopunska kursa, za sve one koji imaju potrebe za tim.

NIVO A1 – Turističko znanje jezika za oko 3 i po meseca učenja.

NIVO A2 – Osnova jezika za još 3 i po meseca.

NIVO B1 – Nivo «prelaska praga»,  do pola godine intenzivnog rada.

NIVO B2 – Nezavisni govornici, 4-7 meseci priprema, u zavisnosti od posebnih potreba polaznika.

Edukativni centar AVALON je tu da podrži vaš potencijalno brz jezički napredak. Fond časova naveden u linkovima jeste maksimalni broj časova za koji se određeni nivo može savladati. Za sve vrednije i naprednije polaznike, biće nam zadovoljstvo da vam omogućimo da za kraće vreme i manje finansijskih sredstava dođete do potrebnog nivoa znanja u dogovoru sa grupom i profesorom škole.

Dodatni kursevi:

 • Jobbsøk – Norveški za traženje posla i pripremu poslovnog intervjua (minimalni nibo znanja B1).
 • Helsenorsk – Prilagođen zdravstvenim kadrovima (minimalni nivo znanja A2 – B1).
 • Konversasjonskurs – Kursevi konverzacije.
 • Dodatna priprema za Prøve 3 (A2/B1) i Prøve 4 (B1/B2) ispite.
 • Norsk for høyere nivåer – Dodatni časovi sa B2/C1 nivoa, ako i priprema za ispit Bergentest.