Edukativni centar Avalon

Škola stranih jezika Novi Sad, Kać, Šid, Bački Petrovac

Lako do studija u Nemačkoj uz Avalon!

Položi TestDaF i ostvari željeni rezultat iz prve! Pripremi se za TestDaF uz iskusni tim profesora i obezdedi siguran upis na neki od prestižnih nemačkih univerziteta!

Šta je ispit TestDaF i kome je namenjen?

Test DaF je specijalizovani jezički ispit za nemački kao strani jezik na srednjem i višem nivou koji je namenjen svima koji žele da studiraju u Nemačkoj i ne samo to, ovaj ispit predstavlja jedan od preduslova za upis na fakultet i priznat je od strane svih univerziteta u Nemačkoj.

Rezultati ispita predstavljaju jedan od tri stepena koji odgovaraju nivoima od B 2.1 do C 1.2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike Saveta Evrope.

 •   TestDaF nivo 3 (TDN 3)
 •   TestDaF nivo 4 (TDN 4)
 •   TestDaF nivo 5 (TDN 5)

Uslov da pohađate ovaj pripremni kurs jeste da posedujete B2 nivo znanja nemačkog jezika stoga pre početka kursa svaki kandidat prolazi naš test provere znanja jezika ukoliko već ne poseduje neki od priznatih sertifikata o B2 nivou.

Koji nivo je potreban za upis na fakultet?

Ono što je minimum kako bi se ispunio neophodni preduslov za studiranje na nekom od fakulteta u Nemačkoj jeste TDN4 iz sva 4 dela ispita (čitanje, slušanje, pisanje i usmeni). Ako dobijete TDN 5 onda posedujete znanje i više od onog koje je neophodno za početak studiranja u Nemačkoj.

Svaki univerzitet, međutim, ima svoje posebne pravilnike kada je prijem studenata u pitanju pa je tako moguće upisati se iako kandidat na pojedinačnim delovima ispita ima rezultate niže od TDN4. Zato je najbolje informisati se direktno na samom fakultetu ili na internet stranicama željenog fakulteta o uslovima upisa.

Kako izgleda TestDaF ispit i gde se može polagati?

Ispit je koncipiran tako da se svi zadaci bave tematikom iz studentskog života a podeljen je u sledeća četiri dela:

Delovi ispitaOpis
Čitanje3 pisana teksta sa ukupno 30 pitanja. Sva tri teksta pripadaju različitim tekstualnim vrstama (kratki tekstovi iz studentske svakodnevice, novinski tekstovi, članci iz stručnih časopisa).

Trajanje dela testa čitanje: 60 minuta

Slušanje3 govorna teksta sa ukupno 25 pitanja a obuhvataju jedan dijalog iz svakodnevnog života studenata, jedan radijski intervju sa tri-četiri učesnika kao i javno predavanje ili intervju sa nekim stručnjakom

Trajanje dela testa slušanje: 45 minuta

 

 

Pisanje

Sastavljanje teksta koji obuhvata opisivanje statističkih podataka iz datog grafikona na određenu temu a zatim zauzimanje stava o datoj temi.

Trajanje dela testa pisanje: 60 minuta

Usmeni deo ispita7 zadataka koje čine komunikativne situacije vezane za studije u Nemačkoj kao npr. da se uključite u razgovor između studenata, da opišete grafikon, da izrazite svoj stav o nekoj temi isl.

Trajanje usmenog dela ispita: oko 30 minuta

U Srbiji Test DaF možete polagati u Beogradu na Fakultetu političkih nauka ili u Somboru u Humanitarnom udruženju Nemaca „Gerhard“. O načinu prijavljivanja i terminima polaganja možete se bliže informisati na stranici www.testdaf.de kao i na http://www.testdafbeograd.com/default.php ili http://www.gerhardsombor.org/sr/str-20-Ispit-TestDaF.html .

Kako izgleda priprema za ispit TestDaF u Avalonu?

Priprema za Test DaF traje dva i po meseca i obuhvata:

 • 30 sati obuke (podrazumeva 2 časa nedeljno od po 90 min) koju sprovode diplomirani profesori nemačkog jezika sa 16 godina iskustva i koji su obučeni za pripremu ovog ispita
 • Prezentovanje formata ispita
 • Davanje saveta, smernica, proverenih tehnika i strategija za lakše i uspešno savladavanje zadataka (dobijate ih na početku priprema sve sistematično objedinjene u formi priručnika koji smo pripremili za Vas)
 • Simulacijske testove i to kroz interaktivan rad na času kao i domaće zadatke koje profesori nakon pregledanja analiziraju zajedno sa Vama na času. Tako Vas učimo da postanete svesni svojih grešaka što je veoma bitno.

Bitan akcenat je na slušanju (Hören) koji svim kandidatima predstavlja veliki izazov jer nisu kontinuirano izloženi slušanju nemačkog. Učimo Vas na koje informacije prilikom slušanja ciljano treba obratiti pažnju i zadajemo Vam puno korisnih vežbi za kod kuće.

 • Uvežbavanje i simulacije usmenog dela ispita. Takođe deo ispita od kog najčešće svi kanditati strahuju ali mi ćemo Vam pokazati da nema razloga za strah. Ukazujemo Vam ciljano na teme koje su zastupljene na ispitu (istovremeno se ponavlja i vokabular) i učimo Vas konkretnim frazama i formulacijama koje su Vam potrebne. Time i nesigurne kandidate oslobađamo straha od usmenog.
 • Simulacije kompletnog ispita na kraju kursa

Šta dobijate pripremom za Test DaF u Avalonu?

 • 30 sati obuke uz koju ćete naučiti po kom principu funcioniše ispit
 • Ovladaćete svim neophodnim strategijama za uspešno polaganje ispita i biti u potpunosti spremni za ispit
 • Pripremljeni priručnik sa svim bitnim informacijama o ispitu i savetima za polaganje na jednom mestu kao i referentne udžbenike za pripremu ispita, audio materijale, skripte i ostali propratni materijal
 • Mentora, profesora nemačkog sa iskustvom u pripremi ovog ispita, koji će Vas voditi kroz proces učenja i biti maksimalno posvećen Vašem napretku
 • Simulacije ispita