Edukativni centar Avalon

Škola stranih jezika Novi Sad, Kać, Šid, Bački Petrovac

Opšti kursevi

Steknite prestižno znanje nemačkog jezika. Za sve koji bi želeli da rade u nemačkim firmama kod nas, rade ili studiraju u inostranstvu, putuju i istražuju. Redovni i ubrzani časovi.

goethe1

Međunarodni ispiti

Priprema za sticanje međunarodno priznatih sertifikata u zemljama nemačkog govornog područja. Za rad i život u nemačkim zemljama, studije ili spajanje sa partnerom. Da vaš prolaz bude siguran –  rad 1 na 1, simulacije ispita.

Konverzacijski kursevi

Unapredite komunikaciju na nemačkom jeziku. Osvežite i obogatite vokabular. Poboljšajte lakoću i tačnost izražavanja. Do odličnog snalaženja u svim situacijama za kratko vreme.

Stručni kursevi


Poslovni nemački

Za samo 3 meseca savladajte osnove poslovne komunikacije na nemačkom. Steknite ogromnu prednost prilikom zapošljavanja. Najsavremenija literatura i tehnike rada.

Nemački za medicinare

Specijalistički kurs namenjen studentima medicine i svim zdravstvenim radnicima. Otklonite svaku prepreku do boljeg posla, veće plate i bržeg napredovanja.