fbpx

Edukativni centar Avalon

Škola stranih jezika Novi Sad, Kać, Šid, Bački Petrovac

U ponudi imamo kurseve za pripremu polaganja svih nivoa za međunarodne ispite iz nemačkog jezika.

Posebno izdvajamo kurs za sve one koji moraju da polažu A1 nivo nemačkog jezika i steknu međunarodni sertifikat, odnosno da polože A1 nivo znanja nemačkog jezika radi dobijanja vize za pridruživanje bračnom drugu ili sklapanju braka.
Trajanje i intenzitet pripreme za polaganje polaznik određuje prema svojim mogućnostima, a šta kandidat može da očekuje od kursa tj. šta se konkretno radi po nivoima, možete pogledati dole u tabeli.

Zajednički evropski referentni okvir za učenje, podučavanje i ocenjivanje u nastavi stranih jezika   (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen)

A
Elementare
Sprachverwendung –

elementarna upotreba jezika

B
Selbständige
Sprachverwendung –

samostalna upotreba jezika

C
Kompetente
Sprachverwendung –

kompetenta upotreba jezika

/
A1

 


A2

 

/
B1

 


B2

 

/
C1


C2

 

 

Elementarna upotreba jezika
A1 A2
Kadidat razume i koristi poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. U stanju je da predstavi sebe i druge, da postavi drugim osobama pitanja o njihovoj ličnosti – na primer gde žive, kakve ljude poznaju ili šta poseduju – kao i da sam odgovori na takva pitanja. U stanju je da se sporazume na jednostavan način, ako sagovornici govore sporo i jasno, i ako su spremni da mu pomognu.Kandidat razume rečenice i često upotrebljavane izraze, koji su u vezi sa oblastima neposrednog značenja (na primer informacije o ličnosti i porodici, kupovini, radu i neposrednom okruženju). U stanju je da se sporazume u jednostavnim, rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i direktnu razmenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim rečima opiše svoje poreklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe.
Samostalna upotreba jezika
B1B2
Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama nemačkog govornog područja. U stanju je da se jasno i smisleno izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazloži svoje planove i stavove.Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama nemačkog govornog područja. U stanju je da se jasno i smisleno izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazloži svoje planove i stavove.
Kompetentna upotreba jezika
C1C2
Kandidat je u stanju da razume širok spektar zahtevnih, dužih tekstova, i prepozna implicitna značenja u njima. U stanju je da se izrazi spontano i tečno, bez česte i uočljive potrebe za traženjem odgovarajućih izraza. U stanju je da u društvenom i profesionalnom životu, ili tokom obrazovanja i studija jezik koristi delotvorno i fleksibilno. U stanju je da se jasno, strukturirano i opširno izjasni o kompleksnim sadržajima i pritom primereno koristi različita sredstva u svrhu povezivanja teksta.Kandidat je praktično u stanju da bez ikakvih napora razume sve što pročita ili čuje. U stanju je da sažme informacije iz različitih pisanih ili usmenih izvora i da pruži obrazloženja i objašnjenja kroz smisaoni prikaz. U stanju je da se spontano, izuzetno tečno i precizno izražava i pojasni finije nijanse značenja kompleksnijih sadržaja

[nggallery id=4]

We offer a special course for those needing an internationally recognized certificate at the A1-level in order to be married or get a visa to join their partner.  The candidate determines the duration and intensity of preparation according to his or her availability.  The following table shows what a candidate can expect from a course, i.e. what is presented at each level.

Common European Framework of Reference for Languages  (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen)

A
Elementare
Sprachverwendung –

Elementary Language Usage

B
Selbständige
Sprachverwendung –

Independent Language Usage

C
Kompetente
Sprachverwendung –

Competent Language Usage

/
A1

 


A2

 

/
B1

 


B2

 

/
C1


C2

 

 

Elementary Language Usage
A1 A2
The candidate understands and uses familiar everyday expressions and simple, clear sentences allow him or her to meet concrete needs.  The candidate can introduce him/herself and others, and pose simple questions to others about their personalities – for example where they live, people they know, or what they own.  The candidate can communicate using simple structures if the person to whom they are speaking speaks slowly, clearly, and is ready to help.The candidate understands sentences and frequently used expressions in areas of immediate significance (i.e. information about his or her personality and family, shopping, work, and immediate environment.  The candidate can communicate in simple, routine situations that require simple, direct exchanges of information about familiar and common things.  The candidate can describe his/her descent, education, immediate environment, and items related to his/her immediate needs.
Independent Language Usage
B1B2
The candidate is able to understand main points when clear, standard language is used and when he or she is familiar with the subject matter e.g. work, school, free time, etc… The candidate can cope with situations encountered while traveling in German-speaking areas, and can express him/herself clearly when speaking about familiar topics and areas of personal interest.  He or she can also talk about experiences, describe his or her dreams, hopes and goals, and briefly outline his or her plans and attitudes.The candidate is able to understand main points when clear, standard language is used and when he or she is familiar with the subject matter, e.g. work, school, free time, etc… He or she is able to successfully deal with most situations encountered while traveling in German-speaking areas.  The candidate can express him/herself clearly when talking about familiar topics and fields of personal interest.  He or she is able to speak about personal experiences, describe his/her dreams, hopes, and goals, and briefly outline his or her plans and attitudes.
Competent Language Usage
C1C2
The candidate can understand a wide spectrum of demanding, lengthy texts, and recognize implied meanings within them.  The candidate can express him/herself spontaneously without frequently having to search for appropriate expressions.  He or she can actively use the language in social and professional settings or for educational purposes with a high degree of flexibility.  In addition, the candidate can clearly express him/herself with detail when speaking about complex subjects, and use various tools at a high level to synthesize texts.The candidate can understand practically everything he/she reads or hears without difficulty, and is able to synthesize information from a variety of written and oral sources.  Further, the candidate can offer justifications and explanations using appropriate expressions.  The candidate can also spontaneously express him/herself with exceptional fluency and precision, and clarify finer nuances in meaning when dealing with subjects of greater complexity.

[nggallery id=4]