fbpx

Edukativni centar Avalon

Škola stranih jezika Novi Sad, Kać, Šid, Bački Petrovac

U ponudi imamo kurseve za pripremu polaganja svih nivoa na Goethe Institutu.

Posebno izdvajamo kurs za sve one koji moraju da polažu A1 nivo nemačkog jezika i steknu međunarodni sertifikat na Goethe Institutu odnosno da polože A1 nivo znanja nemačkog jezika radi dobijanja vize za pridruživanje bračnom drugu ili sklapanju braka.
Trajanje i intenzitet pripreme za polaganje polaznik određuje prema svojim mogućnostima, a šta kandidat može da očekuje od kursa tj. šta se konkretno radi po nivoima, možete pogledati dole u tabeli.

Zajednički evropski referentni okvir za učenje, podučavanje i ocenjivanje u nastavi stranih jezika   (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen)

A
Elementare
Sprachverwendung –

elementarna upotreba jezika

B
Selbständige
Sprachverwendung –

samostalna upotreba jezika

C
Kompetente
Sprachverwendung –

kompetenta upotreba jezika

/
A1


A2

/
B1


B2

/
C1


C2

 

Elementarna upotreba jezika
A1 A2
Kadidat razume i koristi poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. U stanju je da predstavi sebe i druge, da postavi drugim osobama pitanja o njihovoj ličnosti – na primer gde žive, kakve ljude poznaju ili šta poseduju – kao i da sam odgovori na takva pitanja. U stanju je da se sporazume na jednostavan način, ako sagovornici govore sporo i jasno, i ako su spremni da mu pomognu.Kandidat razume rečenice i često upotrebljavane izraze, koji su u vezi sa oblastima neposrednog značenja (na primer informacije o ličnosti i porodici, kupovini, radu i neposrednom okruženju). U stanju je da se sporazume u jednostavnim, rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i direktnu razmenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim rečima opiše svoje poreklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe.
 
Samostalna upotreba jezika
B1B2
Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama nemačkog govornog područja. U stanju je da se jasno i smisleno izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazloži svoje planove i stavove.Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama nemačkog govornog područja. U stanju je da se jasno i smisleno izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazloži svoje planove i stavove.
 
Kompetentna upotreba jezika
C1C2
Kandidat je u stanju da razume širok spektar zahtevnih, dužih tekstova, i prepozna implicitna značenja u njima. U stanju je da se izrazi spontano i tečno, bez česte i uočljive potrebe za traženjem odgovarajućih izraza. U stanju je da u društvenom i profesionalnom životu, ili tokom obrazovanja i studija jezik koristi delotvorno i fleksibilno. U stanju je da se jasno, strukturirano i opširno izjasni o kompleksnim sadržajima i pritom primereno koristi različita sredstva u svrhu povezivanja teksta.Kandidat je praktično u stanju da bez ikakvih napora razume sve što pročita ili čuje. U stanju je da sažme informacije iz različitih pisanih ili usmenih izvora i da pruži obrazloženja i objašnjenja kroz smisaoni prikaz. U stanju je da se spontano, izuzetno tečno i precizno izražava i pojasni finije nijanse značenja kompleksnijih sadržaja