fbpx

Edukativni centar Avalon

Škola stranih jezika Novi Sad, Kać, Šid, Bački Petrovac

Italijanski je jedan od 23 zvanična jezika Evropske Unije, pripada grupi romanskih jezika. Ima u svetu 61,7 miliona izvornih govornika, od kojih 55 miliona živi u Italiji, a 6,7 u drugim zemljama. Spada među 5 najviše izučavanih stranih jezika u svetu.

Fontana di Trevi, Roma

Zašto je korisno da učimo italijanski?

Poslednjih godina na srpskom tržištu prisutno je sve više italijanskih preduzeća u svim sektorima privrede, pa je znanje italijanskog svakako prednost ako konkurišete za radna mesta kod poslodavaca iz ove zemlje, ako ne i obavezni zahtev. Osim toga, veliki broj svršenih srednjoškolaca iz naše zemlje i studenata odlučuje da nastavi školovanje u Italiji, gde visokoškolske ustanove nude veliki broj usko stručnih obrazovnih profila, kakvi još uvek ne postoje u našoj zemlji.

Takođe, sve više srpskih turista posećuje Italiju, koja je jedna od retkih zemalja na svetu sa tako bogatom turističkom ponudom (obilasci gradova, zimski i letnji odmori, školske ekskurzije) i kulturnom baštinom iz svih istorijskih perioda.

Na kraju, popularnost italijanske kuhinje i mediteranske dijete još jedan su motiv za učenje italijanskog jezika- bez obzira da li ste profesionalni/budući ugostitelji ili samo ljubitelji kvalitetne hrane (regionalni specijaliteti, maslinovo ulje, sirevi)  i dobrog vina.

Naša metodologija učenja italijanskog

Prema zajedničkom evropskom okviru, italijanski je podeljen na 6 nivoa (A1, A2, B1, B2, C1, C2), za koje je precizno propisano koje je didaktičke jedinice neophodno savladati i koje ste komunikativne funkcije sposobni da ispunite nakon prelaska nekog od tih nivoa. Da bi nastava bila zanimljivija, našim polaznicima nudimo multimedijalni pristup- uz osnovnu literaturu koristimo softvere za interaktivne table, video i audio materijale, CD Rom-ove sa didaktičkim igricama i zadacima koji vas motivišu na samostalni rad i istraživanje.

Da bismo bili u toku sa dešavanjima u Italiji, koristimo originalne članke iz italijanskih dnevnih listova i brojnih časopisa, a na višim nivoima čitamo i tumačimo odlomke iz najpoznatijih dela italijanske književnosti i bestselera italijanskih savremenih pisaca.

Ukoliko želite da proverite svoj nivo znanja, pozovite nas i zakažite testiranje, koje se sastoji iz pismenog i usmenog testa, a zatim, odaberite kurs i dinamiku učenja koji vam najviše odgovaraju.

Dinamika kurseva

Naziv kursa i nivo

Opis

Fond časova

Tranjanje

A1– Contatto (kontakt)

Predznanje: nije potrebno

Osnove italijanskog jezika koje vam pružaju mogućnost da se snađete u najčešćim životnim situacijama. Nakon A1 nivoa, ukoliko otputujete u Italiju, moći ćete da se snađete u hotelu, prodavnici, pijaci, naručite u baru i restoranu, dajete informacije o sebi i drugima.64Redovni kurs:  2×90 minuta nedeljno – 4 meseca

Poluintenzivni:  3x 90 minuta nedeljno – 3 meseca

Intenzivni: 4×90 minuta nedeljno – 2 meseca

A2 – Sopravvivenza (preživljavanje) – 1 (prvi deo)

Predznanje: završen A1 nivo

Na ovom nivou prelazimo sva glagolska vremena u indikativu. Spremni ste za direktnu razmenu informacija u širokom spektru situacija, u stanju ste da napišete CV, odgovorite na oglas za posao, čitate jednostavnija književna dela i razumete naslove iz dnevne štampe.48Redovni kurs: 2×90 minuta nedeljno – 3 meseca

Poluintenzivni: 3×90 minuta nedeljno – 2 meseca

Intenzivni: 4×90 minuta nedeljno – 1,5 mesec

A2 – Sopravvivenza (preživljavanje) – 2 (drugi deo)

Zahtevani  nivo znanja: određuje se na osnovu pismenog i usmenog testa za određivanje nivoa znanja

Upotreba kondicionala, futura 1 i futura 2 u govornom i pisanom jeziku, hipotetički period realnosti, pisanje poslovnog pisma, analiza tekstova iz štampe, dodatni časovi konverzacije, audio i video vežbanja. Priprema za zvanične italijanske ispite za nivo A2.48Redovni kurs: 2×90 minuta nedeljno – 3 meseca

Poluintenzivni: 3×90 minuta nedeljno – 2 meseca

Intenzivni: 4×90 minuta nedeljno – 1,5 mesec

B1 Soglia (prag)

iz praktičnih razloga nivo je podeljen u 2 dela od 48 časova

Zahtevani  nivo znanja: određuje se na osnovu pismenog i usmenog testa za određivanje nivoa znanja

Na kraju ovog nivoa znate sva glagolska vremena i načine, prepoznajete različite registre italijanskog jezika (govorni, stručni, regionalni, sociolekt), u stanju ste da se snađete u svim životnim situacijama i bez problema komunicirate sa izvornim govornicima.

Od nivoa B1 možete da izaberete da pohađate neki od sektorijalnih jezika- Poslovni italijanski, Italijanski u medicini, Italijanski u turizmu.

Uz konverzaciju, audio i video vežbe, na nivou B1 moćićete da se upoznate i sa najvećim ostvarenjima italijanske filmske umetnosti.

Priprema za zvanične ispite iz italijanskog B1 nivo.

96Redovni kurs: 2×90 minuta nedeljno – 6  meseci

Poluintenzivni: 3×90 minuta nedeljno – 4 meseca

Intenzivni: 4×90 minuta nedeljno – 3 meseca

B2 – Progresso (napredak)

iz praktičnih razloga nivo je podeljen u 2 dela od 48 časova, radi preciznijeg određivanja nivoa znanja polaznika

Zahtevani  nivo znanja: određuje se na osnovu pismenog i usmenog testa za određivanje nivoa znanja

Sintaksa složene rečenice, kreativno pisanje, tumačenje izvornih tekstova i komunikacija u svim situacijama. Nakon B2 nivoa bićete spremni da se upišete na neki Univerzitet u Italiji.

Priprema za zvanične ispite iz italijanskog B2 nivo.

96Redovni kurs: 2×90 minuta nedeljno – 6  meseci

Poluintenzivni: 3×90 minuta nedeljno – 4 meseca

Intenzivni: 4×90 minuta nedeljno – 3 meseca

C1 – Efficacia (efikasnost)

iz praktičnih razloga nivo je podeljen u 2 dela od 48 časova, radi preciznijeg određivanja nivoa znanja polaznika

Zahtevani  nivo znanja: određuje se na osnovu pismenog i usmenog testa za određivanje nivoa znanja

Savladavanje nivoa C1 pribliažava vaše znanje jezika znanju izvornih govornika. Rad na izvornim tekstovima iz italijanske književnosti i štampe, pisanje eseja, razumevanje govornog diskursa, uvod u dijalektologiju italijanskog.

Priprema za zvanične ispite iz italijanskog C1 nivo.

96Redovni kurs: 2×90 minuta nedeljno – 6  meseci

Poluintenzivni: 3×90 minuta nedeljno – 4 meseca

Intenzivni: 4×90 minuta nedeljno – 3 meseca

 

Italijanski za mlade- od 12- 16 godina- nivoi A1, A2, B1

Udžbenici u okviru ovih tečajeva prilagođeni su interesovanju i potrebama tinejdžera, prateći norme ustanovljene Zajedničkim evropskim okvirom, uz pripremu za polaganje ispita Plida Junior i CELI Adolescenti.

Italijanski za decu od 7-11 godina, nivoi A1-a, A1-b, A2

Najmlađi uče italijanski jezik uz kreativne igrice, pesmice, crtanje, bojenje. Udžbenici su u formi stripa a kroz lekcije pratimo šta se dešava u životima glavnih junaka, upoznajemo njihove porodice, omiljene aktivnosti, kućne ljubimce, školske drugove. Naravno, uz obilje muzike i crtanih filmova.

Stručni tečajevi:

Poslovni italijanski- od nivoa B1

Poslovna kultura, korispondencija, ekonomska i pravna tematika, tehnički termini i sve što je vezano za izbor zanimanja, organizaciju posla i poslovnu komunikaciju sa stranim partnerima. Idealno za osobe koje već rade u italijanskim firmama ili žele da započnu samostalni posao sa italijanskim partnerima.

Italijanski u medicini- od nivoa B1

Tečaj je namenjen medicinskom osoblju ili kao priprema budućih studenata za studije medicinskih disciplina u Italiji. Savladavanje stručne terminologije iz svih oblasti medicine, rad na tekstovima iz stručnih časopisa, priprema za javne nastupe na kongresima, seminarima, predavanjima.


Italijanski u turizmu- od nivoa B1

Slika: Tipičan predeo u Toskani

Sve ono što je potrebno jednom turističkom vodiču koji želi da radi u Italiji ili da ugosti italijanske turiste u našoj zemlji. Od vas očekujemo aktivno učešće u nastavnom procesu, dobre komunikativne sposobnosti i oslobađanje od straha kod javnih nastupa, a nudimo vam sve tajne o italijanskoj civilizaciji koje nećete naći u zvaničnim udžbenicima za strance.

Italijanski za sportiste- od nivoa A1

Sve više je mladih ljudi koji žele da sportsku karijeru grade u Italiji. Od njih se ne očekuje samo da budu dobri u svojim sportskim disciplinama, već i da vladaju jezikom, komuniciraju, poznaju stručnu terminologiju vezanu da njihove sportske discipline i budu spremni za javne nastupe i intervjue. Ovaj tečaj je namenjen njima, jer se sportska terminologija uvodi već na od početnog nivoa. Uz redovno gradivo, polaznici će tokom tečaja moći da se upoznaju sa istorijom italijanskog sporta, biografijama poznatih sportista, klubova, trenera i saznaju zašto je sport toliko bitan u životima svih Italijana.

Italijanski u novinarstvu- od nivoa B1

Pisanje novinskih članaka, savladavanje stilova pisanja u zavisnosti od tematike, specifične forme novinarskog jezika, intervjui, izveštaji, reportaže. Tečaj se organizuje kao dopunski za redovne nivoe B1, B2 i C1 i veoma je koristan ukoliko želite da poboljšate pismeno i usmeno izražavanje, pripremite se za zavnične ispite iz italijanskog ili jednostavno, ako nameravate ili  se već bavite novinarstvom.

Seminari, obuke, radionice

Organizuju se periodično, a zavisno od njihove tematike mogu učestvovati oni koji pohađaju određeni nivo, ili osobe koje već dobro vladaju italijanskim, pa žele da prošire znanja i steknu nova. Planiramo da organizujemo:

  • Seminar poslovne korispondencije
  • Seminari za prevodioce
  • Obuke za profesore italijanskog jezika
  • Pisanje Curriculum Vitae na italijanskom
  • Priprema za razgovor za posao na italijanskom itd.

Ukoliko ste zainteresovani da nam se pridružive i zajedno sa nama da ovladate ovim melodičnim jezikom, pozivamo vas da uradite test za određivanje nivoa znanja- kod nas u školi ili, ukoliko vam više odgovara, prosledićemo ga na vaš e-mail. Javite se!

 

                 Levels of Knowledge According to the Common European Framework

A1

At this level, a candidate can understand and use common everyday expressions and very simple phrases in order to meet concrete needs.  A candidate can introduce him/herself and others, and ask for and give information about him/herself and others, e.g. where he/she lives, types of people he/she knows, and things he/she owns.  This level is often called Tourist Italian because it covers the basic elements of the use of the Italian language

A2

At this level, a candidate can understand sentences, commonly used phrases, and expressions related to his/her immediate environment and experiences (basic information about his/her family, shopping, professions, etc). He or she can communicate in the context of simple and routine tasks that require uncomplicated, direct exchanges of information related to familiar things.

B1

At this level, a candidate can understand the main points of statements, as long as clear, standard language is used, and the topic of discussion is familiar e.g. work, school, free time, etc…  The candidate can cope with the majority of situations encountered while travelling in an area where the language is used, and talk about things and topics of personal interest using simple language.  He or she can also describe events from past experience, his or her expectations, and goals.  In addition, he or she can briefly give justifications and reasons to support the realization of a project or idea.

B2

At this level, a candidate can understand the basic ideas of a complex text concerning both concrete and abstract topics, including technical topics (in the sense of the use of a certain terminology and register) in his or her professional field.  A candidate can also produce a clear, detailed text on a variety of topics, and give his or her opinion about something, including the advantages and disadvantages of a given point of view.

C1

At this level, a candidate can understand a wide spectrum of lengthy, demanding texts, recognize hidden meanings, express him/herself fluently and spontaneously, and find appropriate words and expressions with ease.  He or she can use the language actively and skillfully in his/her private life, at work, or at school.  He or she can speak imaginatively and clearly about complex topics, displaying a command of the use of various linguistic elements in the organization, articulation and cohesion of his or her expression.

C2

At this level, a candidate can understand practically everything he or she hears with ease.  A candidate can synthesize information from a variety of oral and written sources, reconstruct argumentation, and offer explanations using clearly presented contents.  He or she can express him/herself spontaneously, with a high level of fluency and precision, and detect finer nuances in meaning, even in very complicated situations.  At this level, a candidate’s knowledge is close to that of a native speaker.

[nggallery id=3]