fbpx

Edukativni centar Avalon

Škola stranih jezika Novi Sad, Kać, Šid, Bački Petrovac

Rad sa decom školskog uzrasta je organizovan u malim grupama , dva puta nedeljno po 45 minuta, a roditelji dobijaju mesečne izveštaje o svom detetu kojim se obaveštavaju o  prisutnosti deteta nastavi, zainteresovanosti, ocenama testova, izradom domaćih zadataka i na taj način prate napredovanje deteta.

Takođe, roditelji imaju pristup AVALON e-learning stranici, gde u svakom momentu mogu da prate šta se radilo na času, koji su domaći zadaci, kao i da rade dodatne vežbe

Deca na kraju godine rade završni ispit koji se sastoji od pismenog dela i usmenog pred komisijom, i od njega zavisi da li će preći na sledeći nivo.

Deca koja redovno prisustvuju nastavi, rade domaće zadatke polažu ove ispite bez problema.

Cilj Edukativnog centra Avalon je da deca, po završetku naših kurseva koji su namenjeni osnovcima, budu u stanju da sa visokim ocenama polože neki od međunarodnih sertifikata i time zaključe svoju priču kada je engleski jezik u pitanju i posvete se usavršavanju drugih veština tokom srednjoškolskog obrazovanja.

Za više informacija o našim programima za niže i više razrede osnovne škole, kliknite na sledeće linkove:

Nastava engleskog jezika od 1. do 4. razreda osnovne škole

Nastava engleskog jezika od 5. do 8. razreda osnovne škole

15OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA10

Work with school-age children is done is small groups, twice weekly, with each session lasting fifty minutes.  Parents receive monthly reports containing information about their child’s attendance, level of interest, test scores, and homework assignments, thus allowing them to monitor their child’s progress.

In addition, parents have access to the AVALON e-learning page, where they can observe classes, find out about homework assignments, and do additional exercises.

At the end of a course, children take a final exam consisting of a writing section, and an oral one before a committee.  Performance on this test determines whether or not a child will advance to the next level.

Children who regularly attend class and turn in homework assignments pass these tests without difficulty.

Individual consultations with professors are held on Saturdays for those who may need more time to master the required skills.

[nggallery id=2]