fbpx

Edukativni centar Avalon

Škola stranih jezika Novi Sad, Kać, Šid, Bački Petrovac

ŠTA JE TOEFL®?

TOEFL® (Test of English as a Foreign Language) je standardizovani ispit kojim se proverava nivo znanja engleskog jezika kada su u pitanju studenti,kojima engleski nije maternji jezik. AVALON organizuje pripremu za ovaj ispit koji se sastoje iz predavanja i simulacije ispita.

Skoro svi američki koledži i univerziteti postavljaju polaganje tog ispita kao osnovni preduslov za prijavljivanje stranih studenata za upis a široko je prihvaćen i u evropskim institucijama visokog obrazovanja. TOEFL iBT se polaže na kompjuteru u administrativnom centru putem Internet veze.

KAKO IZGLEDA TOEFL IBT

SEKCIJA TESTA

BROJ PITANJA

VREME

ČITANJE

36-70

60-100 minuta

SLUŠANJE

34-51

60-90 minuta

GOVOR

6 zadataka

20 minuta

PISANJE

2 zadatka

50 minuta

BODOVANJE

 TOEFL® IBT se ocenjuje drugačije od prethodnih. Broj poena koje kandidat može da dobije kreće se od 0 do 120. Svaka od sekcija (čitanje, pisanje, slušanje i govor) donosi od 0 do 30 poena. Kod pisanja i govornog dela svaki zadatak se ocenjuje od 0 do 5, pa se potom taj rezultat konvertuje da izrazi učinak na skali od 0 do 30 poena.

Slušanje (Listening) – za ovaj deo testa upoznajete se s veštinama i strategijama za uspešno rešavanje zadataka u delu testa koji se odnosi na slušanje, uz korišćenje originalnih interaktivnih materijala.

Čitanje (Reading) – za ovaj deo testa vrši se temeljna priprema za uspešan pristup tekstovima tipičnim za TOEFL iBT, i vežbanje svih vrsta pitanja u ovom delu testa.

Pisanje (Writing) – za ovaj deo testa pripreme obuhvataju upoznavanje kandidata sa tipovima eseja, korisnim vokabularom i gramatičkim strukturama odnosno pravilnom organizacijom eseja potrebnom za visok broj bodova, odnosno željeni score.

Govor (Speaking) – za ovaj deo testa usavršavate govorni engleski jezik kako bi se zadacima u ovom delu testa pristupilo što efikasnije, jasnije i uspešnije, u jezičkom i sadržajnom smislu.

Za registraciju kliknite link “Registration”, popunite formular (sva polja obeležena zvezdicom * su obavezna), u delu Terms and Conditions otkačite polje “I Agree”, ukucajte sigurnosni kod i na kraju kliknite na dugme “Submit”.
Nakon registracije, u delu Sample TOEFL® iBT Test možete isprobati uzorke testa, ili možete kupiti primerke testa u delu Full TOEFL® iBT Tests and Components.

WHAT IS TOEFL®?

TOEFL® (Test of English as a Foreign Language) is a standardized test which assesses knowledge of the English language for students whose native language is not English.  AVALON conducts TOEFL preparation courses consisting of lectures and mock tests.

Almost all American colleges and universities consider TOEFL a prerequisite for enrollment of foreign students.  It is also widely accepted at higher education institutions throughout Europe.  The TOEFL iBT is taken on the Internet at an administrative center.

What the TOEFL iBT Looks Like

Section

Number of Questions

Time Limit

Reading

36-70

60-100 minutes

Listening

34-51

60-90 minutes

Speaking

6 tasks

20 minutes

Writing

2 tasks

50 minutes

 

SCORING

 TOEFL® iBT test scores are evaluated differently from those on other standardized tests.  The total number of points a candidate can receive ranges anywhere from 0-120.  Each section (reading, writing, listening, and speaking) is scored on a scale of 0-30.  Each writing and speaking task is scored from 0-5.  Results are then converted, and each section is given a score from 0-30.

Listening – For this part of the test, you will become acquainted with skills and strategies necessary to successfully complete the tasks on the listening section of the test by using original interactive materials.

Reading – For this part of the test, you will be thoroughly prepared to approach texts typical of the TOEFL iBT, and practice answering all types questions on the reading section of the test.

Writing – For this part of the test, preparation includes acquainting the candidate with types of essays, vocabulary, and grammatical structures, i.e. the proper organization of an essay necessary to achieve the desired score.

Speaking – For this part of the test, you will perfect your spoken English in order to approach tasks as effectively, clearly, and successfully as possible in terms of both language and content.

To register click on the link Registration, fill in the form (all field marked with * are mandatory), tick the “I Agree” field in the Terms and Conditions section, type in the security code and then click on the “Submit” button.
After registration, take the sample test in section Sample TOEFL® iBT Test, or purchase full tests in section Full TOEFL® iBT Tests and Components.