Edukativni centar Avalon

Škola stranih jezika Novi Sad, Kać, Šid, Bački Petrovac

Nekada su kursevi konverzacije bili namenjeni polaznicima koji su već dosegli određeni nivo znanja, a u savremenoj multimedijalnoh nastavi sa konverzacijom se počinje već od nivoa A2, jer je svrha učenja jezika uspešna komunikacija, bogatstvo izražavanja na stranom jeziku i primena teorijskih znanja u praksi.

Već smo govorili o tome kako organizovati uspešan čas konverzacije, a sada vam možemo ponuditi i programe koje možete pohađati nezavisno od opštih tečajeva ili u sklopu opštih tečajeva italijanskog jezika.

Naziv kursa i nivo

Opis

Fond časova

Trajanje

Conversazione e comunicazione A224 didaktičkie jedinice koje prate gradivo redovnih kurseva, uz upotrebu materijala iz italijanske štampe, video materijala, interaktivne table i testova sa usmenih ispita Celi 1, Cils A2, Plida A248Redovni: 1×60 minuta nedeljno – 6 meseci

Poluintenzivni: 2×60 minuta nedeljno – 3 meseca

Conversazione e comunicazione B124 didaktičke jedinice, obrađivanje tema iz specijalizovanih priručnika za konverzaciju, upoznavanje sa aktuelnostima u Italiji kroz štampu, televiziju, internet, testovi sa usmenih ispita Celi 2, Cils B1 i Plida B148Redovni: 1×60 minuta nedeljno- 6 meseci

Poluintenzivni: 2×60 minuta nedeljno – 3 meseca

Conversazione e comunicazione B224 didaktičke jedinice, priprema za usmene ispite Celi 3, Cils B2 i Plida B2. Priprema predavanja, diskusija, prezentacija48Redovni: 1×60 minuta nedeljno – 6 meseci

Poluintenzivni: 2×60 minuta nedeljno – 3 meseca

Conversazione e comunicazione C124 didaktičke jedinice, korišćenje isključivo autentičnih materijala iz književnih dela, štampe, televizije, priprema za usmeni deo ispita Celi 4, Cils C1 i Plida C148Redovni: 1×60 minuta nedeljno – 6 meseci

Poluintenzivni: 2×60 minuta nedeljno – 3 meseca