Edukativni centar Avalon

Škola stranih jezika Novi Sad, Kać, Šid, Bački Petrovac

Team of business people working together on a laptopOvo je kurs engleskog jezika namenjen onima koji žele da nauče osnove poslovne korespondencije i prošire svoj vokabular u datoj oblasti.

Engleski u poslovnoj korespondenciji u Avalonu

Edukativni centar Avalon organizuje kurs Engleski u poslovnoj korespodenciji na sledeći način:

Preduslovi

Fond časova

A2/B1 (srednji) nivo40 (trajanje časa 45 min)

Dinamika realizacije*

redovan kurs2×2 časa nedeljnotrajanje – 2 i po meseca
intenzivni kurs
5×2 časa nedeljnotrajanje – mesec dana
vikend maraton2×4 časa tokom vikendatrajanje – 5 vikenda

Ciljevi

Cilj ovog kursa je da se polaznici upoznaju sa specijalizovanim terminima i da poboljšaju svoju sposobnost komunikacije na engleskom jeziku u situacijama koje kontakt sa inostranim poslovnim partnerima zahteva.
Tematika nastavnih jedinica kursa pokriva najvažnije oblasti korespondencije i telefoniranja: vrste poslovne korespondencije, razlika između pisama i imejlova, kako početi i završiti pismo, kako organizovati pismo, priprema za telefonski razgovor, primanje poziva, primanje i ostavljanje poruka, dogovaranje, rešavanje problema…

 

Metodologija nastave

Nastava je organizovana tako da pokriva sve jezičke veštine, a akcenat se stavlja na poboljšanje vokabulara u vezi sa korespondencijom i telefoniranjem.  Interaktivna i multimedijalna nastavna sredstva kao i stručnost profesora usko specijalizovanih za predavanje poslovnog engleskog garantuje uspeh kod kandidata koji žele stručno jezičko usavršavanje.

Nakon kursa:

 jezik vam neće biti prepreka na poslovnom planu
 proširićete vokabular u vezi sa korespondencijom i telefoniranjem
 izražavaćete se tečnije i ispravnije sa više samopouzdanja
 unapredićete pisani engleski i gramatiku
 uspešnije ćete komunicirati sa inostranim partnerima
 efikasnije ćete završavati poslove telefonskim putem
 savladaćete poslovnu korespodenciju

* Dinamika realizacije nastave organizuje se u dogovoru sa polaznicima.