Edukativni centar Avalon

Škola stranih jezika Novi Sad, Kać, Šid, Bački Petrovac

Šta je C1 nivo?

C1 nivo predstavlja peti od šest nivoa učenja stranog jezika kako je utvrđeno Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (CEFR – Common European Framework of Reference for Languages).

C1 nivo u Avalonu

Edukativni centar Avalon organizuje nastavu engleskog jezika na C1 nivou na sledeći način:

Preduslovi

Fond časova*

B2 nivo128 (trajanje časa 45 min)

Dinamika realizacije**

redovan kurs2×2 časa nedeljnotrajanje – 10 meseci
polu-intenzivni kurs3×2 časa nedeljnotrajanje – 6 i po meseci
intenzivni kurs5×2 časa nedeljnotrajanje – 4 meseca
vikend maraton2×4 časa tokom vikendatrajanje – 5 meseci

Ciljevi

Cilj Edukativnog centra Avalon je da kanditati po završetku C1 nivoa ispunjavaju uslove koje CEFR propisuje za sve četiri jezičke veštine i ovladaju gramatičkim celinama koje obuhvataju provereni udžbenici:
Slušanje: Polaznik na kraju kursa u stanju je da razume duge govore čak i kad nisu jasno strukturisani i kada su odnosi samo implicirani, i razume televizijske programe i filmove bez puno truda.
Čitanje: Polaznik na kraju kursa u stanju je da razume duge i složene tekstove i razlikuje stilove. Može da razume specijalizovane članke i tehnička uputstva čak i kada nisu usko povezani za oblastima interesovanja.
Pričanje: Polaznik na kraju kursa je sposoban da se izrazi tečno i spontano bez problema, da fleksibilno i efektno koristi jezik id a precizno izrazi ideje i mišljenje.
Pisanje: Polaznik na kraju kursa sposoban je da napiše jasan i dobro strukturisan tekst, da piše o kompleksim temama i pri tom istakne ono što misli da je važno i odabere stil koji odgovara čitaocu.
Gramatika: modal verbs review; tense review; grammatical cohesion; hypothesis; lexical cohesion; future forms review; passive review
Pored toga, Avalon će se truditi da tokom kursa focus stavi na komunikacijske veštine i interakciju, kako između nastavnika i polaznika, tako i između samih polaznika. Želimo da naši polaznici po završetku C1 nivoa imaju upotrebljivo znanje jezika.

Međunarodni sertifikati

Cambridge exam: CAE (Certificate in Advanced English)
TOEFL (IBT): 110 to 120

* Fond časova se povećava ukoliko polaznici žele da se pripremaju za CAE Cambridge Exam.

** Dinamika realizacije nastave organizuje se u dogovoru sa polaznicima.