fbpx

Edukativni centar Avalon

Škola stranih jezika Novi Sad, Kać, Šid, Bački Petrovac

Šta je B1 nivo?

B1 nivo predstavlja treći od šest nivoa učenja stranog jezika kako je utvrđeno Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (CEFR – Common European Framework of Reference for Languages).

B1 nivo u Avalonu

Edukativni centar Avalon organizuje nastavu engleskog jezika na B1 nivou na sledeći način:

Preduslovi

Fond časova

A2 nivo128 (trajanje časa 45 min)

Dinamika realizacije

redovan kurs2×2 časa nedeljnotrajanje – 10 meseci
polu-intenzivni kurs3×2 časa nedeljnotrajanje – 6 i po meseci
intenzivni kurs5×2 časa nedeljnotrajanje – 4 meseca
vikend maraton2×4 časa tokom vikendatrajanje – 5 meseci

Ciljevi

Cilj Edukativnog centra Avalon je da kanditati po završetku B1 nivoa ispunjavaju uslove koje CEFR propisuje za sve četiri jezičke veštine i ovladaju gramatičkim celinama koje obuhvataju provereni udžbenici:
Slušanje: Polaznik na kraju kursa u stanju je da razume glavne tačke jasnog normalnog govora, radio ili TV programa o trenutnim pitanjima ili temama od ličnog i profesionalnog interesa.
Slušanje: Polaznik na kraju kursa u stanju je da razume glavne tačke jasnog normalnog govora, radio ili TV programa o trenutnim pitanjima ili temama od ličnog i profesionalnog interesa.
Čitanje: Polaznik na kraju kursa u stanju je da razume tekstove koji se sastoje od najčešće korišćenih reči, zatim opise događaja, osećanja i želja u ličnim pismima.
Pričanje: Polaznik na kraju kursa je sposoban da se nosi sa različitim situacijama gde se zahteva upotreba nepripremljenih dijaloga na poznate teme koje sui z svakognevnog života ili oblasti interesovanja.
Pisanje: Polaznik na kraju kursa sposoban je da napiše kratke tekstove o temama koje su poznate ili iz oblasti interesovanja, kao i pisma u kojima opisuje iskustva i utiske.
Gramatika: Tense revisionmodal verbsfuture formsConditionalsReported Speech.
Pored toga, Avalon će se truditi da tokom kursa focus stavi na komunikacijske veštine i interakciju, kako između nastavnika i polaznika, tako i između samih polaznika. Želimo da naši polaznici po završetku B1 nivoa imaju upotrebljivo znanje jezika.

Međunarodni sertifikati

Cambridge exam: PET (Preliminary English Test)
TOEFL (IBT): 57 to 86

* Dinamika realizacije nastave organizuje se u dogovoru sa polaznicima.