fbpx

Edukativni centar Avalon

Škola stranih jezika Novi Sad, Kać, Šid, Bački Petrovac

Šta je A2 nivo?

A2 nivo predstavlja drugi od šest nivoa učenja stranog jezika kako je utvrđeno Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (CEFR – Common European Framework of Reference for Languages).

A2 nivo u Avalonu

Edukativni centar Avalon organizuje nastavu engleskog jezika na A2 nivou na sledeći način:

Preduslovi

Fond časova

A1 nivo80 (trajanje časa 45 min)

Dinamika realizacije*

redovan kurs2×2 časa nedeljnotrajanje – 5 meseci
polu-intenzivni kurs3×2 časa nedeljnotrajanje – 3 i po meseca
intenzivni kurs5×2 časa nedeljnotrajanje – 2 meseca
vikend maraton2×4 časa tokom vikendatrajanje – 2 i po meseca

Ciljevi

Cilj Edukativnog centra Avalon je da kanditati po završetku A2 nivoa ispunjavaju uslove koje CEFR propisuje za sve četiri jezičke veštine i ovladaju gramatičkim celinama koje obuhvataju provereni udžbenici:
Slušanje: Polaznik na kraju kursa u stanju je da prepozna najčešće korišćene reči iz oblasti koje su mu bliske, i u stanju je da shvati suštinu u kratkim i jasnim porukama i obaveštenjima.
Čitanje: Polaznik na kraju kursa u stanju je da razume jednostavne, kratke tekstove, oglase, prospekte, jelovnike i rasporede, id a vodi jednostavnu ličnu korespodenciju.
Pričanje: Polaznik na kraju kursa je sposoban da komunicira na jednostavan način koji  zahteva kratku i direktnu razmenu informacija o poznatim temama.
Pisanje: Polaznik na kraju kursa sposoban je da napiše kratke i jednostavne poruke i beleške u vezi sa neposrednim potrebama, i da napiše jednostavna lična pisma.
Gramatika: Present SimplePresent Continuoushave/have gotPast SimplePast Continuousgoing towillPresent Perfecthave to/should/mustFirst and Second ConditionalPassive, Present Perfect Continuous.
Pored toga, Avalon će se truditi da tokom kursa focus stavi na komunikacijske veštine i interakciju, kako između nastavnika i polaznika, tako i između samih polaznika. Želimo da naši polaznici po završetku A2 nivoa imaju upotrebljivo znanje jezika.

Međunarodni sertifikati

Cambridge exam: KET (Key English Test)
TOEFL (IBT): 13-18 (speaking), 11-16 (writing)

* Dinamika realizacije nastave organizuje se u dogovoru sa polaznicima.