Edukativni centar Avalon

Škola stranih jezika Novi Sad, Kać, Šid, Bački Petrovac

OLYMPUS DIGITAL CAMERANastava engleskog jezika u višim razredima osnovne škole

Program za učenike viših razreda ima za krajnji cilj pružanje bogatog vokabulara engleskog jezika i širok spektar gramatičkih struktura s kojima će deca biti u stanju da raspravljaju i pišu, ne samo o svakodnevici, već i o ozbiljnim temama koja dotiču tinejdžere i ljude oko njih.

Nastava engleskog jezika u višim razredima u Avalonu

Edukativni centar Avalon organizuje nastavu engleskog jezika u višim razredima na sledeći način:

Preduslovi

Fond časova po nivou

ne postoje72 (trajanje časa 45 min)

Dinamika realizacije

redovan kurs2×1 čas nedeljnotrajanje – 9 meseci

Ciljevi

Program je organizovan tako da interesantnim materijalima omogući učenje engleskog jezika koje će u isto vreme biti i izazov i zabava.
Postoje četiri nivoa koja odgovaraju razredima od 5. do 8:
5. razred “Teen Elementary” – gde deca uče osnove gramatike i najbitnija vremena engleskog jezika, kao i vokabular koji će im omogućiti da se sporazumevaju u svakodnevnom govoru. Po završetku ovog programa, deca se nalaze na A1 nivou.
6. razred “Teen Pre-Intermediate” – gde deca proširuju svoja znanja iz osnova gramatike i obogaćuju vokabular da bi bila u stanju da diskutuju o svakodnevnim temama. Po završetku ovog programa, deca se nalaze na A2 nivou.
7. razred “Teen Intermediate” – gde deca savladavaju kompleksnije gramatičke strukture i šire vokabular tako da budu u stanju da izraze sopstvenu kreativnost, interese i stavove. Po završetku ovog programa, deca se nalaze na B1 nivou.
8. razred “Teen Upper-Intermediate” – gde deca dolaze u dodir sa ozbiljnijim temama o kojima diskutuju koristeći bogat vokabular i složene gramatičke strukture. Po završetku ovog programa, deca se nalaze na B2 nivou i mogu da počnu sa pripremom za polaganje FCE međunarodnog ispita.
Kako bi svi tipovi učenja bili obuhvaćeni, programi obuhvataju raznovrsne aktivnosti.

  • Diskusije na časovima i učenje rima pomažu deci da aktivno koriste vokabular koji su usvojili, postanu opušteni u korišćenu engleskog, kao i da usavrše svoj izgovor.
  • Slušanje priča i pesama pomaže navikavanju na različite izgovore engleskog jezika, ali i utvrđivanju već postojećeg vokabulara i njegovom proširivanju.
  • Kreativno pisanje dovodi do aktivnog korišćenja sve složenijih gramatičkih struktura, izražavanja sopstvenih stavova i maštovitih ideja koje utvrđuju vokabular.