Edukativni centar Avalon

Škola stranih jezika Novi Sad, Kać, Šid, Bački Petrovac

Nastava engleskog jezika u nižim razredima osnovne škole06

Program za učenike nižih razreda osnovne škole ima za cilj osposobljavanje dece za svakodnevnu komunikaciju i postavljanje temelja gramatike engleskog jezika, kao i da približi deci engleski jezik na zabavan i multimedijalan način.

Nastava engleskoj jezika u nižim razredima u Avalonu

Edukativni centar Avalon organizuje nastavu u nižim razredima osnovne škole na sledeći način:

Preduslovi

Fond časova po nivou

ne postoje72 (trajanje časa 45 min)

Dinamika realizacije

redovan kurs2×1 čas nedeljnotrajanje – 9 meseci

Ciljevi

Program je organizovan tako da interesantnim materijalima omogući usvajanje jezika na zabavan i intuitivan način.
Postoje četiri nivoa koja odgovaraju razredima od 1. do 4:
1. razred “Children Beginner” – gde kroz igru i jednostavne rečenične strukture deca dolaze u kontakt sa oko 300 osnovnih reči engleskog jezika.
2. razred “Children Elementary” – gde deca kroz različite aktivnosti udvostručuju svoj vokabular i broj rečeničnih struktura.
3. razred “Children Pre-Intermediate” – gde deca počinju da se upoznaju sa osnovama gramatike engleskog jezika i aktivno kroz igru koriste vokabular od oko 600 novih reči.
4. razred “Children Intermediate” – gde deca dolaze u dodir sa osnovnim vremenima engleskog jezika, što im u novih 600 reči omogućava da se kreativnije i slobodnije izražavaju.
Kako bi svi tipovi učenja bili obuhvaćeni, programi obuhvataju raznovrsne aktivnosti.

  • Pevanje pesama na engleskom jeziku i učenje rima odlična je metoda usvajanja engleskog jezika kroz zabavu, kao i način da se deca oslobode i osećaju se opušteno pričajući na engleskom.
  • Igranje društvenih igara i kreativne radionice pomažu da deca učenje engleskog jezika ne vide kao obavezu već kao vid zabave, ali i da individualnu kreativnost svakog deteta stave u prvi plan.
  • Slušanje priča i pesama na engleskom jeziku motiviše decu da prošire svoj vokabular i navikava ih na različite izgovore engleskog jezika.
  • Kreativno pisanje daje svakom detetu šansu da na svoj specifičan način koristi vokabular koje je usvojilo i izrazi svoju kreativnost.