BOvo je kurs engleskog jezika namenjen onima kojima je znanje engleskog jezika neophodno pri kupovini odnosno prodaji.

Poslovni engleski u trgovini u Avalonu

Edukativni centar Avalon organizuje kurs Poslovni engleski u trgovini na sledeći način:

Preduslovi

Fond časova

A2/B1 (srednji) nivo 40 (trajanje časa 45 min)

Dinamika realizacije*

redovan kurs 2×2 časa nedeljno trajanje – 2 i po meseca
intenzivni kurs
5×2 časa nedeljno trajanje – mesec dana
vikend maraton 2×4 časa tokom vikenda trajanje – 5 vikenda

Ciljevi

Cilj ovog kursa je da se polaznici upoznaju sa specijalizovanim terminima i da poboljšaju svoju sposobnost komunikacije na engleskom jeziku pri kupovinama i prodajama.
Tematika nastavnih jedinica kursa pokriva najvažnije oblasti poslovnih transakcija: ponuda i kupovina roba i usluga, vrste poslova u komercijalnom sektoru, pregovaranje, prodaja elektronskim putem, korespondencija, telefoniranje, marketing

Metodologija nastave

Nastava je organizovana tako da pokriva sve jezičke veštine, a akcenat se stavlja na poboljšanje vokabulara u vezi sa transakcijama.  Interaktivna i multimedijalna nastavna sredstva kao i stručnost profesora usko specijalizovanih za predavanje poslovnog engleskog garantuje uspeh kod kandidata koji žele stručno jezičko usavršavanje.

Nakon kursa:

 jezik vam neće biti prepreka na poslovnom planu
 proširićete vokabular u vezi sa transakcijama
 izražavaćete se tečnije i ispravnije sa više samopouzdanja
 unapredićete pisani engleski i gramatiku
 uspešnije ćete učestvovati na pregovaranjima
 radićete efikasnije u svom poslovnom okruženju
 savladaćete poslovnu korespodenciju

* Dinamika realizacije nastave organizuje se u dogovoru sa polaznicima.