business people 4Ovo je kurs engleskog jezika namenjen onima koji se bave ili onima koji planiraju da se bave poslovnim marketingom.

Poslovni engleski u marketingu u Avalonu

Edukativni centar Avalon organizuje kurs Poslovni engleski u marketingu na sledeći način:

Preduslovi

Fond časova

A2/B1 (srednji) nivo 40 (trajanje časa 45 min)

Dinamika realizacije*

redovan kurs 2×2 časa nedeljno trajanje – 2 i po meseca
intenzivni kurs
5×2 časa nedeljno trajanje – mesec dana
vikend maraton 2×4 časa tokom vikenda trajanje – 5 vikenda

Ciljevi

Cilj ovog kursa je da se polaznici upoznaju sa specijalizovanim terminima i da poboljšaju svoju sposobnost komunikacije na engleskom jeziku u situacijama koje posao u marketingu zahteva.
Tematika nastavnih jedinica kursa pokriva najvažnije oblasti marketinga: korporativni identitet, brendovi i brendiranje, istraživanje tržista, prikupljanje podataka, izrada marketinških planova, određivanje cena, plasiranje novih proizvoda i usluga, kanali reklamiranja, telemarketing, direktni marketing, odnosi sa javnošću, pisanje saopštenja za štampu, kontakt sa klijentima, organizovanje sajmova i izložbi, sponzorstva…

Metodologija nastave

Nastava je organizovana tako da pokriva sve jezičke veštine, a akcenat se stavlja na poboljšanje vokabulara u vezi sa marketingom.  Interaktivna i multimedijalna nastavna sredstva kao i stručnost profesora usko specijalizovanih za predavanje poslovnog engleskog garantuje uspeh kod kandidata koji žele stručno jezičko usavršavanje.

Nakon kursa:

 jezik vam neće biti prepreka na poslovnom planu
 proširićete vokabular u vezi sa marketingom
 izražavaćete se tečnije i ispravnije sa više samopouzdanja
 unapredićete pisani engleski i gramatiku
 uspešnije ćete učestvovati na sastancima
 radićete efikasnije u svom poslovnom okruženju
 savladaćete poslovnu korespodenciju

* Dinamika realizacije nastave organizuje se u dogovoru sa polaznicima.