Edukativni centar AVALON radi pripreme za sve testove iz nemačkog jezika. Kod nas se možete pripremiti za sve testove na Gete institutu, za DAAD stipendije i sve ostale priznate diplome o poznavanju nemačkog jezika :

  • ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung-Centralni ispit višeg nivoa) Gete-Instituta
  • Mala i Velika diploma nemačkog jezika (KDS i GDS Gete-Instituta i univerziteta Ludwig-Maximilian)
  • Nemačka jezička diploma Konferencije ministarstava kulture (DSD) (samo nivo II)
  • Test DaF
  • DSH (Ispit nemačkog jezika za prijem stranih studenata na neki fakultet u Nemačkoj)
  • PNdS ( Ispit za dokaz poznavanja nemačkog jezika)