Progovorite italijanski u Avalonu

Nekada su kursevi konverzacije bili namenjeni polaznicima koji su već dosegli konverzacija italijanskiodređeni nivo znanja. U savremenoj multimedijalnoj nastavi sa konverzacijom se počinje već od nivoa A2, jer je svrha učenja jezika uspešna komunikacija, bogatstvo izražavanja na stranom jeziku i primena teorijskih znanja u praksi.

Naziv kursa i nivo Opis Fond časova Trajanje
Conversazione e comunicazione A2 24 didaktičkie jedinice koje prate gradivo redovnih kurseva, uz upotrebu materijala iz italijanske štampe, video materijala, interaktivne table i testova sa usmenih ispita Celi 1, Cils A2, Plida A2 48 Redovni: 1×60 minuta nedeljno – 6 meseciPoluintenzivni: 2×60 minuta nedeljno – 3 meseca
Conversazione e comunicazione B1 24 didaktičke jedinice, obrađivanje tema iz specijalizovanih priručnika za konverzaciju, upoznavanje sa aktuelnostima u Italiji kroz štampu, televiziju, internet, testovi sa usmenih ispita Celi 2, Cils B1 i Plida B1 48 Redovni: 1×60 minuta nedeljno- 6 meseciPoluintenzivni: 2×60 minuta nedeljno – 3 meseca
Conversazione e comunicazione B2 24 didaktičke jedinice, priprema za usmene ispite Celi 3, Cils B2 i Plida B2. Priprema predavanja, diskusija, prezentacija 48 Redovni: 1×60 minuta nedeljno – 6 meseciPoluintenzivni: 2×60 minuta nedeljno – 3 meseca
Conversazione e comunicazione C1 24 didaktičke jedinice, korišćenje isključivo autentičnih materijala iz književnih dela, štampe, televizije, priprema za usmeni deo ispita Celi 4, Cils C1 i Plida C1 48 Redovni: 1×60 minuta nedeljno – 6 meseciPoluintenzivni: 2×60 minuta nedeljno – 3 meseca

 

Kontaktirajte nas:

Telefoni: 021 552 414, 069 444 06 90

Email: info@avalonians.com 

Adresa: Save Vukovića 21, Novi Sad

PRIJAVI SE

Prijavite se na željeni kurs klikom na dugme pored