IELTS ispit – READING ( razumevanje teksta)

Danas ćemo završiti poglavlje reading dela testa. Juče sam detaljno objasnila proceduru TOEFL reading-a, a danas ću se pozabaviti tipologijom pitanja IELTS reading-a, sa objašnjenjem kakva pitanja možeš da očekuješ u ovom delu ispita.

Kao što sam prethodno napomenula, IELTS test je paper based.  Na samom testu dobićeš tri teksta, naravno akademske sadržine. Za ovaj deo je predviđeno 60 minuta, moraš da odgovoriš na 40 pitanja.  I ovde nam je vreme od izuzetnog značaja.  Svi ovi testovi su veoma time sensitive.

Tipologija pitanja IELTS reading testa

Pitanja koja će se od tebe tražiti ta testu su sledeća:sat2

  • Multiple Choice Questions - Ovo je uobičajeni tip pitanja na testovima iz engleskog jezika. Od tebe će se tražiti da izabereš tačan odgovor, od mogućih tri ili četiri, na zadato pitanje. Kako bi se našao tačan odgovor treba da nađeš relevantnu informaciju u odlomku i shvatiš njen smisao.
  • True/False/ Not Given Questions – U pitanjima tačno/netačno/nije dato biće ponuđeno nekoliko tvrdnji. Treba da odlučiš da li se te tvrdnje poklapaju sa informacijama iz odlomka i stavom autora ili ne. Ovde je vazna upotreba tehnike skimming-a
  • Matching Questions – Ovo je najčešći tip pitanja u IELTS Reading delu ispita i može se desiti da na njega potrošiš više vremena nego na ostale tipove pitanja. Prvo moraš razumeti šta se od tebe traži a onda naći i razumeti informacija iz odlomka.
  • Matching Headings Questions – Ovaj tip pitanja od tebe traži da spojiš podnaslove koji nose u sebi osnovnu ideju izraženu u paragrafu, sa odgovarajućim paragrafom. Od tebe se traži da identifikuješ glavne ideje svakog paragrafa vrlo precizno, zato što neki podnaslovi mogu imati slično značenje što može lako da te zbuni. Predlažem čitanje celog odlomka i podvlačenje ključnih rečenica ili reči u svakom paragrafu pre čitanja podnaslova.
  • Matching Information Questions – Ovaj tip pitanja od tebe traži da spojiš date informacije sa jednim od paragrafa koji u sebi sadrži određenu informaciju. Da bi se napravio savršen spoj trebalo bi da preletiš preko odlomka i razumeš informacije u svakom paragrafu za vrlo kratko vreme.
  • Matching Features Questions – Ovaj tip pitanja od tebe traži da spojiš određene stavke i njihove odlike. Takođe treba da preletiš odlomak, nađeš i razumeš relevantne informacije.
  • Sentence Completion Questions – Ovde se od tebe traži da dopuniš rečenicu sa nekoliko reči. Nemoj davati duge odgovore pošto obično postoji ograničen broj reči koje možeš da iskoristiš, najčešće ne više od jedne, dve ili tri reči. Možeš naći informaciju u odlomku na osnovu pitanja. Najčešće su reči u pitanjima uzete iz odlomka. Veoma je važno da dobro pročitaš ovo pitanje i ne napišeš više reči nego što je dozvoljeno. Često studenti u brzini to zaborave, i napišu odgovor koji bude ocenjen kao netačan.
  • Summary Completion Questions – U ovom delu, moraćeš da dopuniš sažetak paragrafa koristeći nekoliko reči. Reči se obično nalaze u datom paragrafu ali moraš obratiti pažnju na gramatiku. Treba promeniti glagolski oblik (dodati nastavak s/ed itd) u odnosu na kontekst.
  • Short Answer Questions – Ovaj tip pitanja počinje sa ‘wh’ upitnom rečcom (when, what, where and who) I broj reči je takođe ograničen. Kao i sa ostalim pitanjima, treba naći relevantnu informaciju u odlomku na osnovu ključnih reči u pitanjima.
  • Note/Table/ Diagram Label Completion Questions – Ovaj tip pitanja traži da dopuniš belešku, tabelu ili dijagram sa informacijama iz paragrafa. U nekim slučajevima treba da izabereš jednu ili više reči iz grupe. U drugom slučaju treba da nađeš reči u odlomku.

Nadam se da sam nakon zadnja dva teksta uspela da objasnim i približim reading deo testa i način na koji se polaže. Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nejasnoća, slobodno mi pišite u komentarima  :-)

Sutra ćemo izanalizirati listening deo TOEFL i IELTS ispita.

Autor teksta

sanjsaaa

 

 

 

 

 

 

 

Sanja Mijatović-Majin

M.A. English Language and Literature

IELTS/TOEFL/SAT Instructor at Avalon Educational Centre

 

 

 

0 comments

Write a Comment

Fields with * are required


osam + 3 =