Šta je C1 nivo?

C1 nivo predstavlja peti od šest nivoa učenja stranog jezika kako je utvrđeno Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (CEFR – Common European Framework of Reference for Languages).

C1 nivo u Avalonu

Edukativni centar Avalon organizuje nastavu engleskog jezika na C1 nivou na sledeći način:

Preduslovi

Fond časova*

B2 nivo 128 (trajanje časa 45 min)

Dinamika realizacije**

redovan kurs 2×2 časa nedeljno trajanje – 10 meseci
polu-intenzivni kurs 3×2 časa nedeljno trajanje – 6 i po meseci
intenzivni kurs 5×2 časa nedeljno trajanje – 4 meseca
vikend maraton 2×4 časa tokom vikenda trajanje – 5 meseci

Ciljevi

Cilj Edukativnog centra Avalon je da kanditati po završetku C1 nivoa ispunjavaju uslove koje CEFR propisuje za sve četiri jezičke veštine i ovladaju gramatičkim celinama koje obuhvataju provereni udžbenici:
Slušanje: Polaznik na kraju kursa u stanju je da razume duge govore čak i kad nisu jasno strukturisani i kada su odnosi samo implicirani, i razume televizijske programe i filmove bez puno truda.
Čitanje: Polaznik na kraju kursa u stanju je da razume duge i složene tekstove i razlikuje stilove. Može da razume specijalizovane članke i tehnička uputstva čak i kada nisu usko povezani za oblastima interesovanja.
Pričanje: Polaznik na kraju kursa je sposoban da se izrazi tečno i spontano bez problema, da fleksibilno i efektno koristi jezik id a precizno izrazi ideje i mišljenje.
Pisanje: Polaznik na kraju kursa sposoban je da napiše jasan i dobro strukturisan tekst, da piše o kompleksim temama i pri tom istakne ono što misli da je važno i odabere stil koji odgovara čitaocu.
Gramatika: modal verbs review; tense review; grammatical cohesion; hypothesis; lexical cohesion; future forms review; passive review
Pored toga, Avalon će se truditi da tokom kursa focus stavi na komunikacijske veštine i interakciju, kako između nastavnika i polaznika, tako i između samih polaznika. Želimo da naši polaznici po završetku C1 nivoa imaju upotrebljivo znanje jezika.

Međunarodni sertifikati

Cambridge exam: CAE (Certificate in Advanced English)
TOEFL (IBT): 110 to 120

* Fond časova se povećava ukoliko polaznici žele da se pripremaju za CAE Cambridge Exam.

** Dinamika realizacije nastave organizuje se u dogovoru sa polaznicima.