Šta je B2 nivo?

B2 nivo predstavlja četvrti od šest nivoa učenja stranog jezika kako je utvrđeno Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (CEFR – Common European Framework of Reference for Languages).

B1 nivo u Avalonu

Edukativni centar Avalon organizuje nastavu engleskog jezika na B2 nivou na sledeći način:

Preduslovi

Fond časova*

B1 nivo 128 (trajanje časa 45 min)

Dinamika realizacije**

redovan kurs 2×2 časa nedeljno trajanje – 10 meseci
polu-intenzivni kurs 3×2 časa nedeljno trajanje – 6 i po meseci
intenzivni kurs 5×2 časa nedeljno trajanje – 4 meseca
vikend maraton 2×4 časa tokom vikenda trajanje – 5 meseci

Ciljevi

Cilj Edukativnog centra Avalon je da kanditati po završetku B2 nivoa ispunjavaju uslove koje CEFR propisuje za sve četiri jezičke veštine i ovladaju gramatičkim celinama koje obuhvataju provereni udžbenici:
Slušanje: Polaznik na kraju kursa u stanju je da razume duge govore i predavanja i da prati složene argument, takođe razume većinu TV vest ii filmova na standardnim dijalektima.
Čitanje: Polaznik na kraju kursa u stanju je da razume članke i izveštaje koji su u vezi sa tekućim problemima i savremenu književnu prozu.
Pričanje: Polaznik na kraju kursa je sposoban da komunicira sa tečnošću koja ne remeti tok komunikacije i vodi diskusiju o poznatim temama i odbrani stav.
Pisanje: Polaznik na kraju kursa sposoban je da napiše jasan i detaljan tekst o širokom spektru tema u vezi sa interesovanjima, zatim esej, izveštaj, zvanična pisma i sl.
Gramatika: past, present and future tenses; modals; structures after reporting verbs; passive; conditionals
Pored toga, Avalon će se truditi da tokom kursa focus stavi na komunikacijske veštine i interakciju, kako između nastavnika i polaznika, tako i između samih polaznika. Želimo da naši polaznici po završetku B2 nivoa imaju upotrebljivo znanje jezika.

Međunarodni sertifikati

Cambridge exam: FCE (First Certificate in English)
TOEFL (IBT): 87 to 109

* Fond časova se povećava ukoliko polaznici žele da se pripremaju za FCE Cambridge Exam.

** Dinamika realizacije nastave organizuje se u dogovoru sa polaznicima.