Šta je B1 nivo?

B1 nivo predstavlja treći od šest nivoa učenja stranog jezika kako je utvrđeno Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (CEFR – Common European Framework of Reference for Languages).

B1 nivo u Avalonu

Edukativni centar Avalon organizuje nastavu engleskog jezika na B1 nivou na sledeći način:

Preduslovi

Fond časova

A2 nivo 128 (trajanje časa 45 min)

Dinamika realizacije

redovan kurs 2×2 časa nedeljno trajanje – 10 meseci
polu-intenzivni kurs 3×2 časa nedeljno trajanje – 6 i po meseci
intenzivni kurs 5×2 časa nedeljno trajanje – 4 meseca
vikend maraton 2×4 časa tokom vikenda trajanje – 5 meseci

Ciljevi

Cilj Edukativnog centra Avalon je da kanditati po završetku B1 nivoa ispunjavaju uslove koje CEFR propisuje za sve četiri jezičke veštine i ovladaju gramatičkim celinama koje obuhvataju provereni udžbenici:
Slušanje: Polaznik na kraju kursa u stanju je da razume glavne tačke jasnog normalnog govora, radio ili TV programa o trenutnim pitanjima ili temama od ličnog i profesionalnog interesa.
Slušanje: Polaznik na kraju kursa u stanju je da razume glavne tačke jasnog normalnog govora, radio ili TV programa o trenutnim pitanjima ili temama od ličnog i profesionalnog interesa.
Čitanje: Polaznik na kraju kursa u stanju je da razume tekstove koji se sastoje od najčešće korišćenih reči, zatim opise događaja, osećanja i želja u ličnim pismima.
Pričanje: Polaznik na kraju kursa je sposoban da se nosi sa različitim situacijama gde se zahteva upotreba nepripremljenih dijaloga na poznate teme koje sui z svakognevnog života ili oblasti interesovanja.
Pisanje: Polaznik na kraju kursa sposoban je da napiše kratke tekstove o temama koje su poznate ili iz oblasti interesovanja, kao i pisma u kojima opisuje iskustva i utiske.
Gramatika: Tense revisionmodal verbsfuture formsConditionalsReported Speech.
Pored toga, Avalon će se truditi da tokom kursa focus stavi na komunikacijske veštine i interakciju, kako između nastavnika i polaznika, tako i između samih polaznika. Želimo da naši polaznici po završetku B1 nivoa imaju upotrebljivo znanje jezika.

Međunarodni sertifikati

Cambridge exam: PET (Preliminary English Test)
TOEFL (IBT): 57 to 86

* Dinamika realizacije nastave organizuje se u dogovoru sa polaznicima.